Om portalen

I denne portalen får du informasjon om følgende:

  • Resultater på nasjonale prøver

  • Resultater på nasjonale kartleggingsprøver

  • Eksamenskarakterer i norsk, engelsk og matematikk

  • Utvalgte indikatorer fra elevundersøkelsen

  • Utvalgt statistikk om den enkelte skole


Du kan velge data på ulike nivåer

  • Kommune sammenliknet med gjennomsnitt for fylke eller nasjonalt nivå

  • Skole sammenliknet med gjennomsnitt for kommune, fylke eller nasjonalt nivå


For enkelte av indikatorene mangler historiske data. Dette skyldes endinger i kartleggingsprøver eller undersøkelse slik at dataene ikke kan sammenlignes med tidligere gjennomføringer.


Dataene hentes fra PULS, Ullensakerskolen kvalitetsportal for opplæring.


Bruk av portalen

Under menyvalget Ullensakerskolen finner du data for kommunen totalt. Skolene finner du under menyfanen Velg skole. Under knappen Innstillinger finner du mulighet for å velge sammenlikning og visningstype. Kontaktinformasjon til skolene kommer øverst i skjermbildet når du har valgt en skole.


Oppdateringer

Portalen oppdateres fortløpende gjennom skoleåret etter hvert som nye resultater er tilgjengelige. Utdanningsdirektoratet publiserer data om skoleresultater i portalen "Skoleporten". Dataene i Skoleporten er hentet på andre tidspunkter og etter andre kriterier enn dataene som presenteres i denne portalen. Dette kan medføre at de ulike kildene har avvikende verdier og ikke kan sammenliknes direkte, men skal peke i samme retning.